Inloggad som:

STAR-TREC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

STAR-TREC
En internationell multicenter studie där man jämför onkologisk terapi med kort strålbehandling (5 Gy X 5) eller lång tids strålbehandling (2 Gy X 25) + cytostatika mot standardkirurgi för tidig ändtarmscancer
Can the Rectum be Saved by Watchful Waiting or TransAnal Surgery Following (Chemo)Radiotherapy Versus Total Mesorectal Excision for Early REctal Cancer
PLACEHOLDER
En internationell, multicenter öppen fas III delvis randomiserad studie. Patienten väljer organbevarande behandling eller standardkirurgi. De patienter som väljer organbevarande behandling randomiseras 1:1 mellan lång strålbehandling + cytostatika (kemoradioterapi) och kort strålbehandling. De som väljer standardkirurgi rekommenderas radikalopereration med Total Mesorectal Excision (TME)
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med rectal adenocarcinom. Stadium TX/T1-3b, NX/N0, MX/M0 där sjukdomen är lämplig för behandling med TME kirurgi, kemoradioterapi, kort strålbehandling och TEM (Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi). Se vidare i inklusion/exklusionskriterier
Överkänslighet mot fluoropyrimidine, Gilbert´s sjukdom, känd DPYD brist ( dihydropyrimide dehydrogenase), behandling med warfarin. Se vidare i inklusion/exklusionskriterier
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Katja Grönros (2023-11-09)

Tillbaka till listan