Inloggad som:

avslutad_SSGXXII

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SSGXXII
Tre jämfört med fem års adjuvant behandling med imatinib till patienter med operabel GIST med hög risk för återfall.
Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence: A randomized phase III multicenter study by the Scandinavian Sarcoma Group.
PLACEHOLDER
Skandinaviska sarkomgruppen (SSG) har tidigare visat att tre års adjuvant behandling med imatinib förlänger överlevnaden vid högrisk GIST jämfört med ett år. SSG XXII jämför nu tre mot fem år i en multinationell randomiserad fas III-studie genom att randomisera två extra år efter tre års standard.
Mer information om studien för vårdgivare
-Minst 18 år -Morfologiskt/immunologiskt verifierad GIST -Högrisk för återfall genom någon av följande: a) ventrikel-GIST med >10 mitoser/50 HPF b) GIST i annan lokal med >5 mitoser/50 HPF c) tumörruptur -ECOG PS 2 eller lägre -Adekvata organfunktioner -Mutationsanalys gjord
-Förekomst av metastaser eller lokalrecidiv -Patienten ej villig att donera tumörvävnad och blod till molekylära studier -Tidigare adjuvant/neoadjuvant behandling <35 månader eller >37 månader -Neoadjuvant behandling > 9 månader ->4 veckors paus under tidigare adjuvant behandling
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-19)

Tillbaka till listan