Inloggad som:

avslutad_Spencer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Spencer
En fas 1/2-prövning av EO2401, ett nytt mikrobiellt härlett terapeutiskt peptidvaccin, i kombination med immunologisk check-point-blockad för PD-1, för behandling av patienter med lokalt avancerat eller metastaserat adrenokortikalt karcinom eller malignt feokromocytom
A phaSe 1/2 trial of EO2401, a novel microbial-derived Peptide therapeutic vaccine, in combination with PD-1 check point blockadE, for treatment of patients with locally advaNced or metastatic adrenocortical Carcinoma, or malignant phEochromocytoma/paRaganglioma (the Spencer study)
PLACEHOLDER
En tidig klinisk prövning av EO2401 (ett tumörvaccin som ges som subcutan injektion) för att stimulera immunsvaret, i kombination med nivolumab (intravenös infusion), för behandling av patienter med maligna inoperabla binjuretumörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerat eller metastaserat adrenokortikalt karcinom eller malignt feokromocytom/paragangliom. I Sverige är kohorter för patienter som erhållit etablerad behandling öppna. HLA-A2 positiv (testas i screening för studien).
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-14)

Tillbaka till listan