Inloggad som:

SPCG-17, PCASTT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SPCG-17, PCASTT
När aktiv monitorering bör övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: Skandinaviska prostatacancergruppens studie nummer 17 (SPCG-17)
Prostate Cancer Active Surveillance Trigger Trial
PLACEHOLDER
Med dagens rutin för aktiv monitorering behandlas många män trots att deras cancer inte skulle ha blivit allvarlig. I studien jämförs dagens rutin med standardiserade kriterier för behandling, med hypotesen att sådana kriterier minskar överbehandling utan att öka risken för död i prostatacancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Män med nyligen (inom 12 månader) diagnostiserad prostatacancer med obehandlad, låg- och viss mellanrisk tumör (definierat som Gleason grad 3+3 eller 3+4 (i färre än 30% av biopsierna), PSA-densitet <0.2 ng/ml/cc, totalt PSA <15 ng/ml, tumörstadium T1 eller T2a), >10 års förväntad överlevnad.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-12-09)

Tillbaka till listan