Inloggad som:

SPCG-15

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SPCG-15
Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk studie.
Primary Radical Prostatectomy Versus Primary Radiotherapy for Locally Advanced Prostate Cancer: an Open Randomized Clinical Trial
PLACEHOLDER
Patienter med lokalt avancerad prostatacancer lottas mellan strål- och neoadjuvant hormonbehandling eller prostataektomi med lymfkörtelutrymning och strålbehandling vid behov.Primärt utfall är cancerspecifik mortalitet.Sekundära utfall är metastasfri överlevnad, funktionella problem efter behandling
Mer information om studien för vårdgivare
Män 18-75 år gamla med tidigare obehandlad T3 prostatacancer (enligt MRT eller DRE), M0, Gleason 7+ prostatacancer.
PSA >100 ng/mL.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-02-02)

Tillbaka till listan