Inloggad som:

SPC11-01-110

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SPC11-01-110
Öppen klinisk studie av säkerhet och effekt av SpectraCures P18-system (interstitiell multipel diodlaser och IDOSER-mjukvara) och verteporfin for injektion for behandling av återfall i lokaliserad prostatacancer
Open-label Clinical Study to Assess the Safety and Efficacy of the SpectraCure P18 System (Interstitial Multiple Diode Lasers and IDOSE® Software) and Verteporfin for Injection (VFI) for the Treatment of Recurrent Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Studien är en öppen, icke randomiserad studie för att utvärdera fotodynamisk terapi (PDT) som behandling av lokaliserad prostatacancer som återkommit efter strålterapi. PDT används i dagsläget for att behandla andra former av cancer, till exempel hudcancer. För att eliminera cancercellerna krävs ljus av en viss våglängd och ett fotosensibiliserande läkemedel. Vid behandlingstillfället injiceras först läkemedlet som gör patienten ljuskänslig och därefter levereras ljus till området som ska behandlas via optiska fibrer som förs in i prostatan. Den medicintekniska utrustningen utför mätningar under behandlingen för att i realtid anpassa ljusdosen för att eliminera cancerceller och samtidigt skona frisk omkringliggande vävnad. Läkemedlet som används i studien, verteporfin, är i dagsläget godkänt for behandling ögonsjukdomar. PDT-behandling innefattar ett behandlingstillfälle som varar i max 4 timmar. Forskningspersonen följs sedan i 12 månader efter behandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
Viktigaste: Genomgått extern eller intern, högdos strålbehandling för lokaliserad prostatacancer och har nu ett biopsiverifierat lokalrecidiv, volym som ska behandlas: mindre än 50 cm3, ECOG 0-1, adekvat organfunktion vad gäller benmärg, njurar och lever.
Viktigaste: T3/T4-tumör eller metastaser, tidigare brachybehandling med seeds, hormonbehandling för återfall.
Behandling
Fotodynamisk terapi (PDT)
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Emelie Winell (2023-07-21)

Tillbaka till listan