Inloggad som:

SOULMATE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SOULMATE
Kan levertransplantation hjälpa patienter med utbredd spridning av tjocktarms-ändtarmscancer till levern?
A Randomized Controlled, Open-label, Multicentre Study Evaluating if Liver Transplantation With Liver Grafts From Extended Criteria Donors Not Utilised for Approved Indications Increases Overall Survival in Patients With Non-resectable Isolated Liver Metastases From Colorectal Metastases, in Comparison With Best Alternative Care
PLACEHOLDER
Kan levertransplantation, som tillägg till etablerad behandling, förlänga överlevnaden för pat med KRLM, ej möjliga att operera/abladera? Prospektiv, randomiserad, öppen multicenterstudie. 45 pat inkluderas. Arm A: Bästa etablerade behandling+levertrx, Arm B: Bästa etablerade behandling. Uppföljning i 5 år 5-6 onkologiska centra i Sverige. Transplantationsingreppet förläggs till Sahlgrenska sjukhuset och Huddinge sjukhus (KS). Omhänderta organ som i första hand inte hade kommit till användning. Vidare selektionskriterier utifrån ålder, obesitas/leversteatos, aktuell/genomgången malignitet, aktiv hepatitsmitta.Även organ utan lämplig recipient inom Scandiatransplant.
Mer information om studien för vårdgivare
Kurativt ej resektabel/ abladerbar KRLM,ingen lesion större än 10cm Primär tumör opererad radikalt, Ingen extrahepatisk spridning el lokalrecidiv, ECOG 0-1, 1 år från primärtumör diagnos, minst 2 mån. kemoterapi med beh.svar utan progress under pågående beh.
Viktnedgång >10% senaste 6 mån, Andra maligniteter än CRC senaste 5 åren (ej lågrisk tumörer),Tidigare op av recidiv av primärtumör eller extrahepatisk spridning (inom 2 år.) BRAF-mutation, MSI-H, progress under aktuell beh., Tidigare organtranspl.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-01-26)

Tillbaka till listan