Inloggad som:

avslutad_Solstice

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Solstice
Fas III studie med trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab som första linjens behandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer som inte är lämpliga för intensiv behandling
An open-label, randomised, phase III Study cOmparing trifLuridine/tipiracil (S 95005) in combination with bevacizumab to capecitabine in combination with bevacizumab in firST-line treatment of patients with metastatIC colorectal cancer who are not candidatE for intensive therapy (SOLSTICE study)
PLACEHOLDER
Detta är en öppen, randomiserad fas III studie som jämför TAS-102 (Lonsurf®) i kombination med bevacizumab med capecitabine och bevacizumab i första linjens behandling för patienter med metastaserande kolorektalcancer som inte är kandidater för full-dos behandling
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med metastaserande kolorektalcancer som inte är aktuella för full-dos behandling, till exempel äldre patienter, patienter med låg performance status, patienter med liten tumörbörda och/eller komorbiditet
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-12-02)

Tillbaka till listan