Inloggad som:

avslutad_Solar-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Solar-1
Solar-1
A Phase III Randomized Double-blind, Placebo Controlled Study of Alpelisib in Combination With Fulvestrant for Men and Postmenopausal Women With Hormone Receptor Positive, HER2-negative Advanced Breast Cancer Which Progressed on or After Aromatase Inhibitor Treatment
PLACEHOLDER
För att avgöra om beh med alpelisib plus fulvestrant förlänger progress-fri överlevnad jämfört med fulvestrant och placebo hos män och postmenopausala kvinnor med (HR+), HER2-negativ avancerad bröstcancer som tidigare fått beh med en aromatashämmare (neo)adjuvant eller för avancerad sjukdom.
Mer information om studien för vårdgivare
Post-klimakteriet; recidiv eller progress under eller efter behandling; kan använda RECIST-kriterier; goda benmärg värd;
Har symtomatisk viscerala sjukdom; tidigare kemoterapi behandling; inflammatorisk bröstcancer vid screening; har Child Pugh B eller C; har diabetes, ECOG>=2; har CNS-tumör; har fått akut pankreatitis eller kronik pancreatitis.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan