Inloggad som:

avslutad_NET_SIRT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NET_SIRT
Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET
Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET
PLACEHOLDER
Jämförande studie av effekt, toxicitet, livskvalitet för beh med 90Y-radioembolisering resp leverartäremb vid levermet tunntarms-NET. Att optimera dosberäkning med hjälp av preterapeutisk 99mTc-Maa-skintigrafi och postterapeutisk skintigrafi samt PET-bild och studera korrelationer till tumörsvar.
Mer information om studien för vårdgivare
Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1. Förhöjda biomarkörer. Performance status ECOG 0-2. Förväntad överlevnad minst 12 månader. Leukocyter >2,5 X 109/L. Normalt S-kreatinin. 51Cr-EDTA-Clearance vid behov. Normalt S-bilirubin.
Metastaser utanför levern. Tidigare leverinriktad terapi i form av 90Y-radioembolisering, leverartärembolisering eller extern strålbehandling. Tidigare antitumoral systembehandling. Tumörutbredning i levern > 50 % av total levervolym. Påverkat portaflöde. Sviktande leverfunktion.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan