Inloggad som:

SIRPa CA059-001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SIRPa CA059-001
A phase 1, open-label, dose finding study of CC-95251 alone and in combination with antineoplastic agents in subjects with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes
A phase 1, open-label, dose finding study of CC-95251 alone and in combination with antineoplastic agents in subjects with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes
PLACEHOLDER
Studien består av tre delar och patienterna kommer att inkluderas i en av nedan: Del A (dosökning) kommer successivt att testa en ökande mängd (dosering) av CC‑95251 ensamt eller i kombination med azacitidin för att undersöka vilken dos CC‑95251 som kan tolereras utan allvarliga biverkningar. Cirka 30 patienter kan delta i Del A. Del B (dosexpansion) kommer att utvärdera den dos av CC‑95251 som befanns säker i studiens Del A på en större grupp patienter. Cirka 100 patienter kan delta i Del B. Del C (dosexpansion) kommer att pröva CC‑95251 i kombination med azacitidin efter att motsvarande dosökning i Del A slutförts. Del C kommer att utvärdera den dos av CC 95251 som befanns säker i studiens Del A på en större grupp patienter. Cirka 36 patienter kan delta i Del C. Då detta är en dosökningsstudie har patienten möjlighet att få en ökad dos CC‑95251 om en högre dos än den som ges av CC‑95251 bedöms som säker och tolereras väl
Mer information om studien för vårdgivare
• ECOG:s (Eastern Cooperative Oncology Group) funktionsstatus 0 till 2. Delarna A och B: a. R/R AML: AML där behandling har misslyckats eller som inte är kvalificerade för alla tillgängliga behandlingar för AML. b. R/R MDS: MDS med medelhög, hög eller mycket hög risk av IPSS-R (IPSS-R > 3) och där b
• Akut promyelocytisk leukemi. • Omedelbart livshotande, allvarliga komplikationer av leukemi, t.ex. spridd/okontrollerad infektion, okontrollerad blödning, mm. • Patienter som har fått liknande behandling tidigare. • Står på kronisk behandling av vissa läkemedel. • Alla tillstånd, inklusive aktiv e
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan