Inloggad som:

avslutad_SGNTUC-016 _ (HER2CLIMB-02)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SGNTUC-016 _ (HER2CLIMB-02)
Randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av tucatinib eller placebo i kombination med ado-trastuzumabemtansin (T-DM1) för patienter med inoperabel, lokalt avancerad eller metastaserande HER2-positiv bröstcancer (HER2CLIMB-02)
Randomized, double-blind, phase 3 study of tucatinib or placebo in combination with ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) for subjects with unresectable locally-advanced or metastatic HER2+ breast cancer (HER2CLIMB-02)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att ta reda på om kombinationen av tucatinib och Kadcyla ® är mer effektiv som behandling mot bröstcancer och att utreda vilka biverkningar behandlingen ger. Blodprover tas under screening och behandlingsfasen, biomarkörer, vävnad- och blodprover och frågeformulär analyseras för progression och respons.
Mer information om studien för vårdgivare
Inoperabel bröstcancer med progress efter intolerans efter systemterapi. Tidigare varit behandlad med taxane och trastuzumab, tidigare behandlad med pertuzumab. Verifierad med Her2 positiv från vävnadsprov. Mätbar eller icke mätbar sjukdom, RECIST v1.1. 18 år eller äldra och ECOG 0 eller 1.
Patienter som är gravida, ammar eller planerar för en graviditet. Tidigare fått tucatinib, neratinib, afatinib, DS-8201a eller anti-HER2, anti-EGFR, eller HER2TKI. Tidigare behandlad för lapatinib inom 12 månader efter start av studieläkemedel. Har en hjärt och lungsjukdom eller hjärtsymtom.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan