Inloggad som:

avslutad_SGNS40-002 (SEASAM)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SGNS40-002 (SEASAM)
En öppen fas 2 studie av SEA-CD40-kombinationsbehandlingar vid avancerade maligniteter
An Open-label, Phase 2 Basket Study of SEA-CD40 Combination Therapies in Advanced Malignancies
PLACEHOLDER
Detta är en fas 2, global, multicenterstudie utformad för att bedöma aktivitet, säkerhet och tolerabilitet för studieläkemedlet SEA-CD40 i kombination med standardvårdbehandlingar hos forskningspersoner med uvealt melanom och icke småcellig lungcancer
Mer information om studien för vårdgivare
*Metastaserat uvealt melanom som inte erhållit någon tidigare behandling i metastaserat skede. *Icke småcellig lungcancer stadium IV, skivepitel som inte erhållit någon tidigare behandling i metastaserat skede. Skall ej ha erhållit PD-(L)1/PD-L2 tidigare.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-26)

Tillbaka till listan