Inloggad som:

SEROM

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SEROM
Ekonomisk jämförelse mellan användandet av ultraljudsax och diatermi vid axillutrymning hos bröscancerpatienter.
Ekonomisk jämförelse mellan användandet av ultraljudsax och diatermi vid axillutrymning hos bröscancerpatienter.
PLACEHOLDER
Syftet är att i en randomiserad prospektiv dubbel blind studie jämföra två tekniker, diatermi och Harmonic Focus® vid axillutrymning hos bröstcancer patienter. Undersöka vad kostnaden blir i de två olika grupperna beräknat på operationstid/komplikationer som blödning/infektion och antal dräneringstillfällen av sårvätska. Dessutom kommer vi att undersöka patienternas upplevda symtom och livskvalité mellan de två ovannämnda grupperna.
Mer information om studien för vårdgivare
• 18 år eller äldre • Alla patienter som ska genomgå axillutrymning • Informerat samtycke
• Patienter som tidigare genomgått axillutrymning.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-19)

Tillbaka till listan