Inloggad som:

SentiNot 2.0

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SentiNot 2.0
SentiNot 2.0
Bröstcancer: Användning av super-paramagnetisk järnoxid för att undvika sentinel node biopsi vid duktal bröstcancer in situ (SentiNot 2.0)
PLACEHOLDER
Forskningsprojektet utvärderar en metod där man med spårämnet Magtrace® markerar portvaktskörteln preoperativt vid diagnos av bröstcancer in situ eller förändring med oklar malignitetspotential, där sentinel node biopsi inte genomförs primärt, för att med större säkerhet kunna lokalisera denna vid senare tillfälle om invasiv cancer påvisas.
Mer information om studien för vårdgivare
Pre-op diagnos av DCIS grad 3 eller grad 2 ≥ 20mm. All DCIS som är palpabel/planeras för mastektomi/specifika kirurgiska fall som äventyrar möjligheten till en framtida sentinel node biopsi. Alt. annan förändring med BIRADS kod 4-5 där invasiv cancer inte hittats med där MDK överväger SNB.
*Intolerans/överkänslighet mot järn, dextran eller superparamagnetisk järnoxid (SPIO) *Järnöverskottssjukdom *Gravid eller ammande
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-03-16)

Tillbaka till listan