Inloggad som:

SENTINEO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SENTINEO
Lymfkörtelidentifiering före preoperativ cellgiftsbehandling med MagTrace och MagSeed
Axillary Lymph Node Identification Before Neoadjuvant Chemotherapy Using MagTrace (Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles, SPIO) and Magseed, in Clinically Node Negative and Node Positive Patients: a Feasibility Study.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att se om det går att markera sentinel node(s) med MagTrace och ev. metastatiska lymfkörtlar med Magseed redan före start av preoperativ cellgiftsbehandling för att lokalisera dessa vid operation efter cellgiftsbehandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
*Patienter som ska genomgå neoadjuvant cellgiftsbehandling med planerad sentinel node biopsi eller axillutrymning i samband med sin bröstoperation. *Ålder över 18 år.
*Intolerans/överkänslighet mot järn, dextran eller MagTrace. *Patienter som ska genomgå MR för att utvärdera respons. *Gravid/ammande *Järnöverskottssjukdom *Oförmåga att ta till sig information om studien eller att ge informerat samtycke
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-19)

Tillbaka till listan