Inloggad som:

Sensi-Ex

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Sensi-Ex
SensiEx - Sensorimotor training using Whole Body Vibration exercise to reduce chemotherapy-induced peripheral neuropathy after treatment for breast cancer a randomized controlled pilot trial
SensiEx - Sensorimotor training using Whole Body Vibration exercise to reduce chemotherapy-induced peripheral neuropathy after treatment for breast cancer a randomized controlled pilot trial
PLACEHOLDER
En singelcenter randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekterna av en ledarledd digital träningsintervention. Personer som genomgått kurativ behandling för bröst-, prostata- eller kolorektalcancer randomiseras till antingen ledarledd digital träning i 60 minuter, 2 ggr/vecka i 12 veckor eller en kontrollgrupp som får standardvård. Träningspassen sker i mindre grupper under ledning av en personlig tränare och innefattar både styrke- och konditionsträning. Videokonferensplattformen Microsoft Teams används. Kontrollgruppen erbjuds ett träningsprogram efter avslutad studiemedverkan. Studien undersöker effekterna på deltagarnas livskvalitet, symtom och biverkningar samt fysisk kondition, inklusive kondition, styrka och funktion. Tillgång till dator eller surfplatta samt internetuppkoppling behövs för studiedeltagande.
Mer information om studien för vårdgivare
Personer 18 år eller äldre, med bröst-, prostata eller kolorektalcancer stadium I-IIIA, som har genomgått och avslutat kurativ behandling inom de senaste 5 åren.
Pågående eller planerad cancerbehandling (pågående antihormonell behandling accepteras). Medicinskt tillstånd som hindrar säkert deltagande i de fysiska testerna eller i den fysiska träningen. Redan tränar idag mer än 150 minuter måttligt fysisk aktivitet och två styrketräningspass i veckan. Inte ku
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-11-09)

Tillbaka till listan