Inloggad som:

SENS-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SENS-studien
Förutsäga individuell strålkänslighet för bröstcancerpatienter med hjälp av genetiska och inflammatoriska markörer
Förutsäga individuell strålkänslighet för bröstcancerpatienter med hjälp av genetiska och inflammatoriska markörer
PLACEHOLDER
Insamling av prover för att identifiera prediktiva markörer för strålkänslighet
Mer information om studien för vårdgivare
- Patient som erhåller adjuvant strålbehandling efter operation för bröstcancer 2,67 Gy x 15 (eller en radiobiologiskt ekvivalent dos) - > 18 år - Förmåga att läsa och förstå patientinformation på svenska
- Pågående infektion - Feber >37,9 grader Celcius - Oförmåga att följa studieprotokollet
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-08-29)

Tillbaka till listan