Inloggad som:

avslutad_SenoMic

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SenoMic
Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinelnode som inte genomgår komplettterande axillutrymning- en nationell kohortstudie
Survival and Axillary Relapse in Breast Cancer Patients With Sentinel Node Micrometastases Who Have Not Undergone Completion Axillary Clearance - a National Cohort Study
PLACEHOLDER
Kohortstudie som undersöker sjukdomsfri överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i portvaktskörteln hos vilka ingen kompletterande borttagning av lymfkörtlar från armhålan (axillutrymning) görs.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med kliniskt körtelnegativ, invasiv bröstcancer T1-T3 där PAD visar mikrometastas i SN. Patienter genomgår bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. Muntligt och skriftligt medgivande.
Preoperativt diagnostiserade lymfkörtelmetastaser.Metastaser > 2mm i SN.Metastaser utanför ipsilaterala axillen.Tidigare invasiv bröstcancer i anamnesen.Graviditet.Bilateral bröstcancer där någon av sidorna omfattas av övr. exkl.kriterier.Medicinsk kontraindikation för adjuvant systemisk behandling.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan