MENY
Administratör Logga ut

SECOMBIT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SECOMBIT
En randomiserad prospektstudie av fas II med tre behandlingsarmar för att värdera det bästa sekventiella tillvägagångssättet med kombinerad immunterapi (ipilimumab/nivolumab) och kombinerad terapi med målinriktade cancerläkemedel (LGX818/MEK162) hos patienter med metastaserande melanom och BRAF-mutation
A three arms prospective, randomized phase II study to evaluate the best sequential approach with combo immunotherapy (ipilimumab/nivolumab) and combo target therapy (LGX818/MEK162) in patients with metastatic melanoma and BRAF mutation
PLACEHOLDER
Patienten påbörjar med antingen MEK/BRAF-hämmare och vid ev återfall byter till Immunterapi. Eller börjar med immunterapi och vid ev återfall byter till MEK/BRAF-hämmare. Eller arm 3, börjar med MEK/BRAF-hämmare, byter efter 8 v. till Immunterapi och vid ev återfall återstartar på MEK/BRAF-hämmare.
Mer information om studien för vårdgivare
BRAF-mutation V600E eller V600K Tidigare behandlingsnaiva för stadium IV melanom ECOG 0-1 Utvärderingsbar sjukdom enligt RECIST 1.1 Arkiverad tumörvävnad eller möjlig att biopsera för deltagande i biomarkörstudien.
Tidigare immunterapi för stadium IV
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2018-10-21)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 21 oktober 2018