Inloggad som:

avslutad_SECOMBIT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SECOMBIT
En randomiserad prospektstudie av fas II med tre behandlingsarmar för att värdera det bästa sekventiella tillvägagångssättet med kombinerad immunterapi (ipilimumab/nivolumab) och kombinerad terapi med målinriktade cancerläkemedel (LGX818/MEK162) hos patienter med metastaserande melanom och BRAF-mutation
A three arms prospective, randomized phase II study to evaluate the best sequential approach with combo immunotherapy (ipilimumab/nivolumab) and combo target therapy (LGX818/MEK162) in patients with metastatic melanoma and BRAF mutation
PLACEHOLDER
Patienten påbörjar med antingen MEK/BRAF-hämmare och vid ev återfall byter till Immunterapi. Eller börjar med immunterapi och vid ev återfall byter till MEK/BRAF-hämmare. Eller arm 3, börjar med MEK/BRAF-hämmare, byter efter 8 v. till Immunterapi och vid ev återfall återstartar på MEK/BRAF-hämmare.
Mer information om studien för vårdgivare
BRAF-mutation V600E eller V600K Tidigare behandlingsnaiva för stadium IV melanom ECOG 0-1 Utvärderingsbar sjukdom enligt RECIST 1.1 Arkiverad tumörvävnad eller möjlig att biopsera för deltagande i biomarkörstudien.
Tidigare immunterapi för stadium IV
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-03-04)

Tillbaka till listan