Inloggad som:

SECAR I

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SECAR I
En studie av maximalt tolerabel dos av natriumselenit till patienter med avancerad cancer. En fas 1 studie med kontinuerlig behandling.
A study of MTD of sodium selenite in patients with advanced carcinoma. A phase 1 study.
PLACEHOLDER
Syftet är att undersöka om 2 dygns infusion med natriumselenit kan ha gynnsam effekt på cancer.Tre infusioner ges med pat inneliggande.Därefter ges cytostatikakurer av den typ pat fått tidigare då det finns in vitro och kliniska data som talar för att selenitbeh. kan reversera cytostatikaresistens
Mer information om studien för vårdgivare
Malign, mikroskopiskt verifierad tumör. Patienten i performance status 0-2. Etablerad behandling skall ha prövats med otillräcklig effekt. Patientens ålder >18 år.
Hjärnmetastaser (behandlade, asymptomatiska hjärnmetastaser kan accepteras).
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-19)

Tillbaka till listan