Inloggad som:

avslutad_SEAL-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SEAL-studien
En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 2-3 av selinexor (KPT-330) jämfört med placebo hos patienter med avancerat, inoperabelt och/eller metastaserad dedifferentierat liposarkom (DDLS)
A phase 2-3, multicenter, randomized double blind study of Selinexor (KPT-330) versus placebo in patients with advanced unresectable dedifferentiated liposarcoma (DDLS).
PLACEHOLDER
Multinationell fas 2-3 studie där patienter med avancerat dedifferentierat liposarkom, som tidigare erhållit 2-4 linjers kemoterapi, randomiseras blint till läkemedlet selinixor (2/3) eller placebo (1/3).
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som har sjukdomsprogress och histologiskt verifierad dedifferentierat liposarkom, mätbar sjukdom enligt WHO responskriterier, RECIST-kriterier, ECOG performancestatus ≤ 1 och fått 2, inte mer än 5 systemterapier mot liposarkom. Om systemterapi givits ska det gått 21 dagar innan randomiser
Patienter med liposarkom av WDLS, myxoid cell eller pleomorfisk tumör som histologisk undertyp, kända CNS-metastaser, aktiv hepatit B, hepatit C, eller annan hepatitsjukdom.
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan