Inloggad som:

SCRIPT AML (Studying Conditioning Regimen In Pediatric Transplantation-AML)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SCRIPT AML (Studying Conditioning Regimen In Pediatric Transplantation-AML)
En randomiserad, multicenter fas III-studie som jämför två behandlingsalternativ (ClpFluBu och BuCyMel) hos barn med akut myeloid leukemi som genomgår en allogen stamcellstransplantation
A Randomized, Multi-Center Phase III Trial comparing two conditioning regimens(CloFluBu and BuCyMel) in children with Acute Myeloid Leukemia undergoing allogeneic stem cell transplantation.
PLACEHOLDER
Studie för barn och ungdomar upp till 18 år med akut myeloisk leukemi, AML, eller har ett återfall av AML upp till 21 år som ska stamcellstransplantanteras, HSCT. Inför HSCT ges en cytostatikabehandling, konditionering, som slår ut benmärgensproduktion av blodceller och tar bort eventuella kvarvarande leukemiceller. Målet med studien är att jämföra två olika konditioneringar, vilken av dem som ger minst biverkningar. Detta sker genom lottning, randomisering. Dessutom så ingår det en observationsdel där barn och ungdomar med AML som genomgår en HSCT men inte uppfyller inklusionskriterierna för lottningen kan ingå. I studien registreras behandling och biverkningar i samband med HSCT och även långtidsbiverkningar. Alla medverkande får svara på ett kort formulär om hur deras livskvalitet är under och efter HSCT. Andra medverkande länder är Danmark, Finland, Norge, Litauen, Nederländerna, Belgien, Spanien, Israel och Hong Kong
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som uppfyller kriterier för den randomiserade delen av studien kommer att lottas till att få en av två behandlingsarmar, Inklusionskriterier för den randomiserade studien är: < 18 år vid diagnos av AML och < 21 år vid HSCT, återfall av AML efter primärbehandling eller transplantation
med en haploidentisk donator eller patienter som inte är i hematologisk remission inför start av HSCT.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anna Schröder Håkansson (2022-07-28)

Tillbaka till listan