Inloggad som:

SCOUT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SCOUT
En studie där effekt och säkerhet av larotrektinib undersöks hos barn och tonåringar med lokalt avancerad eller metastaserade solida tumörer med bekräftad NTRK-genfusion
A Study to Test the Safety and Efficacy of the Drug Larotrectinib for the Treatment of Tumors With NTRK-fusion in Children
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera effekt och säkerhet av larotrektinib hos barn och tonåringar upp till 21 år, som har NTRK-fusionsdriven, solida tumören som är i lokalt avancerad eller metastaserad stadie.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter, barn och tonåringar upp till 21 år, med lokalt avancerad eller metastaserade solida tumörer eller primära CNS-tumörer och bekräftad NTRK-genfusion.
Progression vid behandling av TRK hämmare.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Helena Aaröe (2022-03-28)

Tillbaka till listan