Inloggad som:

ScanPan 1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ScanPan 1
Värdet av behandling av spridd bukspottkörtelcancer
A population-based assessment of curative intended multimodal treatment in patients with oligometastatic pancreatic cancer, responsive to neoadjuvant chemotherapy
PLACEHOLDER
I detta forskningsprojekt avses att undersöka möjligheten att behandla begränsad spridning av bukspottkörtelcancer med operationer och/eller ablationer. Förutsättning för att kunna ingå i studien är att sjukdomsspridningen är begränsad och för att kunna genomgå operation behöver sjukdomen först visa svar på cellgiftsbehandling som i dagsläget är standard för denna typ av sjukdom. Studien ämnar undersöka hur stor andel av de patienter som startar cellgiftsbehandling pga. att sjukdomen har spridit sig, som i själva verket slutligen genomgår operation för denna begränsade spridning av tumören och hur sedan resultatet blir av denna behandlingsstrategi registrerat i form av allvarliga komplikationer, överlevnad samt livskvalité.
Mer information om studien för vårdgivare
Pankreascancer (vävnadsdiagnos eller diagnos utifrån röntgenbilder) Högst 4 metastaser till levern eller extrahepatisk sjukdom som bedöms kunna behandlas med lokal behandling Största tumördiameter i levern får inte överskrida 5 cm 18 år eller äldre ECOG 0-2 Patienten förstår det språk som används i
Ålder <18 år ECOG >2 Patienten förstår inte forskningsinformationen Metastaser utanför levern (gäller enbart huvudkohorten) Tidigare malignitet som bedöms kunna påverka prognos
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-19)

Tillbaka till listan