Inloggad som:

avslutad_SCANDIUM II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SCANDIUM II
A Phase I Randomized Controlled Multicentre Trial of Isolated Hepatic Perfusion in Combination with Ipilimumab and Nivolumab in Patients with Uveal Melanoma Metastases
A Phase I Randomized Controlled Multicentre Trial of Isolated Hepatic Perfusion in Combination with Ipilimumab and Nivolumab in Patients with Uveal Melanoma Metastases
PLACEHOLDER
Syftet är att undersöka effekten och säkerheten av kombinerad behandling med nivolumab, ipilimumab och leverperfusion, hos patienter med levermetastaser från uvealt melanom. Randomisering till att starta med en kur ipi/nivo följt av IHP och fortsatt ipi/nivo, eller till att starta med IHP följt av ipi/nivo. Därefter fortsatt behandling med nivolumab.
Mer information om studien för vårdgivare
*Stadium IV Uvealt melanom (ögonmelanom). *Performance status som tillåter leverperfusion på Sahlgrenska *Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-15)

Tillbaka till listan