Inloggad som:

SCAN-B

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SCAN-B
SCAN-B: The Sweden Cancerome Analysis Network - Breast Initiative.
Sweden Cancerome Analysis Network - Breast : Genomic Profiling of Breast Cancer (SCAN-B)
PLACEHOLDER
Målet med projektet är att utveckla nya diagnostiska test som kan användas för att i olika kliniska situationer välja rätt behandlingsstrategi för den enskilda kvinnan (och mannen) med bröstcancer. Inom SCAN-B analyseras cancercellernas genetiska egenskaper genom RNA sekvensering.
Mer information om studien för vårdgivare
Alla patienter med en nydiagnostiserad bröstcancer vid medverkande sjukhus kan erbjudas att delta i studien.
Den som inte önskar vara med, har andra sjukdomar eller tillstånd som förhindrar deltagande och den som inte förstår patientinformationen.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2018-09-18)

Tillbaka till listan