Inloggad som:

Scan-All

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Scan-All
SCAN ALL - En nordisk studie av förekomst av mutationer hos patienter med KML och Ph+ ALL
Study of Nordic CML and ALL Patients Using Next Generation Sequencing Analysis for Low Level Mutations
PLACEHOLDER
Syftet med detta projekt är att undersöka hur vanligt det är med mutationer hos patienter med KML och ALL i Norden, samt att undersöka förekomsten av mutationer genom att använda ny teknik som är känsligare än den som normalt sett används.
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna (18 år eller äldre) patienter med KML eller Ph+ALL. Patienter med KML måste uppfylla kriterier för tecken på sjukdomsrelaps enligt ELNs (European LeukemiaNet) riktlinjer. Patienter med Ph+ALL inkluderas vid diagnos eller sjukdomsrelaps.
Patienter med KML som bytt behandling på grund av att de inte tolererat behandlingen trots att de fått optimal respons.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan