Inloggad som:

avslutad_Sandpiper

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Sandpiper
En fas III dubbelblindad, placebokontrollerad, randomiserad studie av taselisib plus fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som under eller efter behandling med aromatashämmare fått återfall eller progression.
A phase 3 double-blind placebo-controlled randomized study of taselisib plus fulvestrant versus placebo plus fulvestrant in postmenopausal women with estrogen receptor-positive and Her2-negative locally advanced or metastatic breast cancer who have disease recurrence or progression during or after aromatase inhibitor therapy.
PLACEHOLDER
.
Mer information om studien för vårdgivare
.
.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan