Inloggad som:

avslutad_SAKK 35/14

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SAKK 35/14
SAKK 35/14
Rituximab With or Without Ibrutinib for Untreated Patients With Advanced Follicular Lymphoma in Need of Therapy. A Randomized, Double-blinded, SAKK and NLG Collaborative Phase II Trial
PLACEHOLDER
Randomiserad, dubbelblind, fas 2 studie. Studien vänder sig till tidigare obehandlade patienter med avancerat follikulärt lymfom Rituximab (1 gång per vecka i 4 veckor och sedan var 8:e vecka x 12) + ibrutinib/placebo (dagligen i 24 mån) Randomisering 1:1
Mer information om studien för vårdgivare
FL CD20+, grad 1,2,3a; stadium III+IV; stadium II som ej är lämplig för radioterapi; alla FLIPI. Tumörvävnad tillgänglig för patologisk genomgång. Symptomatisk sjukdom eller Bulky disease eller kliniskt signifikant progress >3 månader eller B-symtom eller lymfomorsakad an
Tumör krävande snabb respons, känt CNS-lymfom, tidigare systematiska FL behandlingar, omfattande kirurgi 4 veckor före randomisering, tidigare eller samtidig annan malignitet med undantag för behandlad cervix cancer in situ eller lokaliserad icke-melanom hudcancer.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-09-17)

Tillbaka till listan