Inloggad som:

avslutad_RUBY

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_RUBY
En randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie av dostarlimab (TSR 042) plus karboplatin-paklitaxel jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel hos patienter med endometriecancer (RUBY)
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Multicenter Study of Dostarlimab (TSR-042) plus Carboplatin-paclitaxel versus Placebo plus Carboplatin-paclitaxel in Patients with Recurrent or Primary Advanced Endometrial Cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2021-10-27)

Tillbaka till listan