Inloggad som:

avslutad_Ruby del 2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Ruby del 2
En randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie av Dostarlimab (TSR 042) och Niraparib plus karboplatin-paklitaxel jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel hos patienter med endometriecancer
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Multicenter Study of Dostarlimab (TSR-042) plus Carboplatin-paclitaxel versus Placebo plus Carboplatin-paclitaxel in Patients with Recurrent or Primary Advanced Endometrial Cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan