Inloggad som:

avslutad_RM26

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_RM26
[68Ga]Ga-NOTA-PEG2-RM26 PET/DT: spårämnets biodistribution och upptag i olika typer av cancer med gastrinfrisättande peptidreceptorer (GRPR) överuttryck
68Ga-NOTA-PEG2-RM26 PET/CT: tracer biodistribution and uptake in different kinds of cancer with Gastrin-Releasing Peptide Receptor (GRPR) overexpression
PLACEHOLDER
Denna studie syftar till att vara den första-i-människa-studie för att först studera biodistribution och stråldoser vid användning av detta spårämne hos personer med känd prostatacancer och därefter, om metoden bedöms som säker, utvärdera möjlighet till kvantifiering av GRPR uttryck vid ytterligare ett fåtal cancertyper med känt uttryck av GPRP; bröstcancer, koloncancer, magsäckstumörer, karcinoider och eventuellt småcellig lungcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-27)

Tillbaka till listan