Inloggad som:

avslutad_ReTHINK

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ReTHINK
En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie av effekt och säkerhet av ruxolitinib hos patienter med tidig myelofibros med hög molekylär mutationsrisk
A randomized, double blind, placebo-controlled, multicenter, Phase III study investigating the efficacy and safety of ruxolitinib in Early Myelofibrosis patients with high molecular risk mutations
PLACEHOLDER
Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie där effekt och säkerhet av ruxolitinib hos patienter med tidig myelofibros med hög molekylär mutationsrisk undersöks. Målet med studien är att undersöka behandlingens effekt på sjukdomen och förbättring av symptomen.
Mer information om studien för vårdgivare
18 år eller äldre. Myelofibrosdiagnos med minst grad 1 benmärgsfibros oberoende av JAK2-mutationsstatus. Minst en av de fem HMR-gener muterad. Icke-palperbar mjälte eller mjälte ≤ 5 cm. Poäng ≤ 15 på formuläret MF-7 (med individuellt symptompoäng ≤ 3).
Tidigare behandling med ruxolitinib eller andra JAK-hämmare.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan