Inloggad som:

RepoMed

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

RepoMed
En klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av mebendazol med individanpassad dosering hos patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen eller med okänt ursprung - RepoMeb.
A phase 2a TDM-guided clinical study on the safety and efficacy of mebendazole in patients with advanced gastrointestinal cancer or cancer of unknown origin
PLACEHOLDER
En klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av mebendazol med individanpassad dosering hos patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen eller med okänt ursprung.
Mer information om studien för vårdgivare
. Histologiskt konfirmerad skivepitelcancer eller adenocarcinom, inkulsive primär levercancer, i gastrointesinalkanalen eller cancer med okänt ursprung (CUP). 2. Mätbar sjukdom i enlighet med RECIST 1.1. 3. Lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom som inte svarar på standardbehandling.
1. Antitumoral behandling inom 3 veckor före administration av studiedrog, dag 1. 2. WHO performance status ≥ 2. 3. Pågående infektion eller annan avancerad pågående sjukdom som, enligt prövarens bedömning, innebär en oacceptabel risk för patienten.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2018-04-13)

Tillbaka till listan