Inloggad som:

REPAC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

REPAC
Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling
REPAC- Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling
PLACEHOLDER
Deskription av patienters behov av rehabiliterande stöd i samband med adjuvant cytostatikabehandling. Även partners och närståendes behov monitoreras med enkäter.
Mer information om studien för vårdgivare
Adjuvant cytostatikabehandling ska startas, minst 18 år gammal, förstår skriven svenska, inga uppenbara närminnesproblem
Cytostatikabehandling när syftet inte är bot
Omvårdnad
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan