Inloggad som:

avslutad_RELATIVITY-123

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_RELATIVITY-123
RELATIVITY-123 Ca224-123 metastaserad kolorektalcancer
A Phase 3, Randomized, Open-label (Sponsor Blinded) Study of Relatlimab-nivolumab Fixed dose Combination Versus Regorafenib or Trifluridine + Tipiracil (TAS-102) for Participants with Later-lines of Metastatic Colorectal Cancer
PLACEHOLDER
I studien utvärderas en fast doskombination av relatlimab-nivolumab för behandling av patienter med sen mikrosatellitstabil metastaserande CRC som progredierat på minst 1 men högst 4 tidigare behandlingslinjer för metastaserande sjukdom. Vid mikrosatellitstabil metastaserande CRC, som utgör cirka 85-96 % av patientpopulationen med CRC, är tumörens mikromiljö immunsuppressiv och trubbar av antitumörimmunsvarens aktivering. Behandling efter första linjens standardbehandling och andra linjens behandling har begränsad klinisk effekt, med en objektiv responsfrekvens (objective response rate ORR) på mindre än 2 % och en median för total överlevnad (overall survival, OS) på 6-8 månader. Behovet av att utveckla effektivare och fler behandlingar för denna patientgrupp är således stort. Syftet med studien är att se hur säkert och effektivt relatlimab och nivolumab är när de ges till personer som har CRC som har återkommit och spridit sig (metastaserat) trots att de fått tidigare kemoterapi.
Mer information om studien för vårdgivare
1) Histologiskt konfirmerad tidigare behandlad kolorektal cancer med adenocarcinom som meatstaserat eller återkommande icke operabel sjukdom 2) Konfirmerad MSS/pMMR status 3) Progress under eller inom 3 månader sedan senaste standardbehandling 4) Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1
Tidigare behandlad med immunterapi (anti-LAG-3, anti-PD-1, anti PD-L1, anti-CTLA-4 antikropp eller andra T-cells stimulerande eller checkpoinst med regorafenib eller med TAS-102 2) Obehandlade CNS metastaser 3) Hjärtsjukdom 4) Svår systemisk sjukdom
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan