Inloggad som:

avslutad_RELATIVITY-098

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_RELATIVITY-098
En dubbelblind, randomiserad fas 3 studie med adjuvant immunterapi av en fast doskombination av relatlimab och nivolumab kontra nivolumab monoterapi för melanom stadium III-IV efter operation
A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Adjuvant Immunotherapy With Relatlimab and Nivolumab Fixed-dose Combination Versus Nivolumab Monotherapy After Complete Resection of Stage III-IV Melanoma
PLACEHOLDER
Adjuvant behandling melanom
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-04-04)

Tillbaka till listan