Inloggad som:

RE-SCREEN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

RE-SCREEN
Screeningbaserad individualiserad rehabilitering i samband med primär bröstcancer- ReScreen studien
Systematic Screening as a Tool for Individualised Rehabilitation: Study Protocol for the RE-SCREEN Randomized Controlled Trial
PLACEHOLDER
ReScreen studien är designad som en trearmad komplex interventionsstudie med det övergripande syftet att utveckla och utvärdera en modell för screeningbaserad individualiserad rehabilitering i samband med primär bröstcancer. I studien screenas alla patienter med hjälp av Distresstermometern för att selektera kvinnor med utökade rehabiliteringsbehov. Kvinnor med utökade rehabiliteringsbehov randomiseras till interventionsgrupp (individualiserad evidensbaserad rehabilitering) eller kontrollgrupp (ordinarie vård) medan de utan utökade behov följs som en observationsgrupp. Utvärdering genomförs via patientrapporterade utfallsmått avseende hälsa, återhämtning och tillfredställelse med cancerprocessen, via register avseende sjukskrivning och sjukvårdskonsumtion och via intervjuer med patienter och närstående.
Mer information om studien för vårdgivare
- Primär bröstcancer; - ≥ 18 år gammal; - Förmåga att kommunicera på svenska.
- Graviditet; - Missbruk; - Oförmåga att delta i studien på grund av nedsatt kognitiv funktion eller svår psykisk sjukdom.
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-11-30)

Tillbaka till listan