Inloggad som:

RACC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

RACC
Jämförande multicenter studie mellan robotassisterad laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi vid tidig livmoderhalscancer
Robot-assisted Approach to Cervical Cancer
PLACEHOLDER
Syftet är att jämföra överlevnaden efter robotassisterad laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi vid tidig livmodershalscancer
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2019-08-26)

Tillbaka till listan