Inloggad som:

avslutad_Quazar AZA-MDS-003

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Quazar AZA-MDS-003
En fas III multicenter, randomiserad, dubbelblind studie med syfte att jämföra effekt och säkerhet av bästa understödjande vård i kombination med antingen oralt azacitadine eller placebo för patienter med transfusionsberoende anemi, och trombocytopeni orsakad IPSS låg och INT-1 risk myelodysplastiskt syndrom.
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind Study to Compare the Efficacy and Safety of Oral Azacitidine Plus Best Supportive Care Versus Placebo Plus Best Supportive Care in Subjects With Red Blood Cell Transfusion-Dependent Anemia And Thrombocytopenia due to IPSS Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes.
PLACEHOLDER
Randomiserad studie mellan peroralt Vidazabehandling och bästa understödjande behandling för lågrisk MDS patienter med blodtransfusionsbehov och trombocytopeni.
Mer information om studien för vårdgivare
Lågrisk MDS enligt IPSS, >18år, blodtransfusionsbehov och trombocyter <75.
Högrisk MDS enligt IPSS, terapirelaterad MDS, KMML, tidigare behandling med azacitidin eller decitabine, tidigare transplantation.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan