Inloggad som:

avslutad_QoLiCOL

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_QoLiCOL
Livskvalitet och välbefinnande hos patienter med koloncancer
Quality of Life in Colon Cancer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att studera patienters upplevelse, välbefinnande och kroppsliga funktion efter att ha diagnosticerats med koloncancer för att kunna förbättra omhändertagandet och vården av patienter med denna sjukdom samt lära oss att motverka och lindra eventuella negativa biverkningar som olika behandlingar kan medföra.
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan