Inloggad som:

avslutad_PUMA-NER-1301

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PUMA-NER-1301
En studie av “Neratinib och Capacitabin” jämfört med kombinationen “Lapatinib och Capecitabin” i patienter med HER2+MBC som har fått två eller flera HER2 behandling.
A Study of Neratinib Plus Capecitabine Versus Lapatinib Plus Capecitabine in Patients With HER2+ Metastatic Breast Cancer Who Have Received Two or More Prior HER2 Directed Regimens in the Metastatic Setting
PLACEHOLDER
Inriktad för patienter som har fått minst 2 HER2 behandling. Det är en parallell studie av 2 armar. Arm "neratinib och capecitabine" jämfört med arm "lapatinib och capecitabine"
Mer information om studien för vårdgivare
Bekräftad metastaserad bröstcancer (MBC), fas IV; Tidigare behandlad med minst två HER2 för MBC
Tidigare behandling med capecitabin, neratinib, lapatinib eller något annat HER2 riktade tyrosinkinashämmare
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan