Inloggad som:

PSMAddition

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PSMAddition
An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing Androgen Deprivation Therapy and Novel Androgen Axis Drugs Alone or With 177Lu-PSMA-617 in Men with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing Androgen Deprivation Therapy and Novel Androgen Axis Drugs Alone or With 177Lu-PSMA-617 in Men with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2022-02-08)

Tillbaka till listan