Inloggad som:

PSMA recidiv

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PSMA recidiv
Värde av 68Ga-PSMA-11 PET/CT hos prostatapatienter med biokemiskt återfall efter radikal prostatektomi.
A randomized trial comparing conventional "salvage" radiotherapy and individualized 68Ga-PSMA-11 PET/CT targeted treatment in patients with biochemical recurrence after prostate cancer surgery.
PLACEHOLDER
Studien undersöker om individanpassad strålbehandling baserad på svar från 68Ga PSMA-11 PET/CT ger bättre effekt och livskvalitét jämfört med konventionell strålterapi för patienter med återfall efter operation av prostatacancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Återfall av tidigare opererad prostatacancer med PSA >0.2 <2.0 ng/mL. MDK beslut att erbjuda strålbehandling.
Tidigare behandling av återfall. Hormonbehandling efter operation. Tidigare strålbehandling av bäcken.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan