Inloggad som:

avslutad_PSMA-Primär prostatacancer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PSMA-Primär prostatacancer
Värde av 68 Ga-PSMA PET/CET hos patienter med prostatacancer
Värde av 68 Ga-PSMA PET/CET hos patienter med prostatacancer
PLACEHOLDER
Mål: undvika utvidgad lymfkörtelutrymning hos patienter utan metastaser i bäckenkörtlar och erbjuda rätt behandling med cellgifter och hormoner till de med fjärrmetastaser. PSMA-PET/CT och WB DWI MR erbjuds hog risk patienter planerade för prostatektomi med utvidgad lymfkörtelutrymning.
Mer information om studien för vårdgivare
nydiagnostiserade patienter med PCa planerade för prostatektomi med utvidgad lymfkörtelutrymning på MDK; nomogram med risk för metastaser i lymfkörtlar > 5 %.
ålder <18 år, tidigare hormonell behandling, disseminerad sjukdom, klaustrofobi.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-06)

Tillbaka till listan