Inloggad som:

avslutad_PSMA PET-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PSMA PET-studien
En randomiserad jämförelse mellan konventionell "Salvage" strålbehandling och individualiserad PSMA-pet styrd behandling hos patienter med biokemiskt återfall (PSA) efter prostatacancer operation
A randomized trial comparing conventional "salvage" radiotherapy and individualized 68Ga-PSMA-11 PET/CT targeted treatment in patients with biochemical recurrence after prostate cancer surgery
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-20)

Tillbaka till listan