Inloggad som:

PSFF-Blodburna vävnadsprov

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PSFF-Blodburna vävnadsprov
Screening-program med blodburna vävnadsprov för patienter med avancerad cancer - PSFF studie
Screening-program med blodburna vävnadsprov för patienter med avancerad cancer - PSFF studie
PLACEHOLDER
Screening-program med blodburna vävnadsprov för patienter med avancerad cancer för eventuell framtida molekulärdriven fas I-behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
patienter med spridd cancer, som kan vara aktuella för deltagande i en klinisk forskningsstudie framöver
-
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan