Inloggad som:

ProvIDHe

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IDH1
ProvIDHe
An open-label early access phase 3b study of Ivosidenib/AG-120/S95031 in patients with a pretreated locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma (CCA).
An open-label early access phase 3b study of Ivosidenib/AG-120/S95031 in patients with a pretreated locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma (CCA).
PLACEHOLDER
Detta är en öppen Fas 3b-studie på Ivosidenib po till patienter med tidigare behandlad, lokalt avancerad eller metastaserad cholangiocarcinom Huvudsyftet med studien är att samla in mer data kring Ivosidenib, att det är säkert och effektivt vid behandling av patienter med avancerad eller metastaserad gallgångscancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med gallgångscancer som har en IDH1-mutation.
patienter som fått systemisk anticancerbehandling <2 veckor innan start av studieläkemedel
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-20)

Tillbaka till listan