Inloggad som:

PROTHYM

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PROTHYM
Protonstrålbehandling av thymusmaligniteter – en icke randomiserad fas 2-studie.
Phase II Non-randomized Study on Proton Radiotherapy Of Thymic Malignancies
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att jämföra att protonbehandling är lika effektiv som fotonbehandling men att risken för sena komplikationer från närliggande organ som lunga och hjärta är mindre då stråldosen är lägre till dessa organ. Patienter som bedöms bara få fotonstrålning är ej exkluderade i studien.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt säkerställd thymom eller thymuscarcinos. Operation med god marginal till frisk vävnad, urval stadium III eller IV oavsett typ. Selekterade stadium II om typ B2, B# eller thymuscarcinom enligt lokal rutin
Stadium IVb Allvarlig Systemisk sjukdom som ej är förenlig med behandling Tumörrörelser större än 0,,5 cm vilket uppmätts vid två datortomografiundersökningar utförda vid två olika tillfällen Lungfunktion efter operation skall vara: FEVI > 1l, CO diffusionskapacitet > 40% av förväntat
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-15)

Tillbaka till listan